Ürün Kodu:

Ravon Ortadan Besleme Q

Ravon Ortadan Besleme

Bir elektrik devresine enerjinin  farklı noktadan veya devrenin ortasından, beslendiği bir besleme yöntemidir.

Ancak, büyük tesisler veya uzun mesafeler için, enerjinin devreye beslendiği noktanın uzakta olması ve enerjinin bu uzun mesafeyi kat etmesi gerekebilir. Bu durumda, enerji kaybını minimize etmek ve enerji verimliliğini artırmak için “Ravon Ortadan Besleme” yöntemi kullanılabilir.

Bu ekipman, devrenin iki farklı noktasından besleme hatlarının kullanılmasını içerir. Bu, enerjinin devrenin bir uç noktasından değil, orta noktasından da verilmesini sağlar. Bu yöntem, enerjinin devre boyunca daha dengeli bir şekilde dağılmasına ve enerji kayıplarının azaltılmasına yardımcı olabilir. Özellikle büyük tesislerde ve enerji nakil hatlarında, devrenin farklı noktalarından besleme yapılması gerektiğinde tercih edilen bir yöntemdir.

TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK DETAYLAR

BOYUTLANDIRMA / mm